Trung tâm tim mạch

Dịch vụ

Trung tâm tim mạch

Dành cho bệnh nhân

Trung tâm tim mạch

Đội ngũ bác sĩ

Giáo sư - Tiến sĩ - BSC Lê Ngọc Thành
Giáo sư - Tiến sĩ - BSC Lê Ngọc Thành

Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Giám đốc Bệnh viện E

Phone Email
Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Công Hựu
Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Công Hựu

Phó khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

Phone Email
Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Đắc Đại
Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Đắc Đại

Phó khoa Tim trẻ em

Phone Email
Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Thảo Nguyên
Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Thảo Nguyên

Phó khoa Khám bệnh và cấp cứu Tim mạch thì đầu

Phone Email
Top