TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

CÁC CẢNH BÁO BỆNH TIM MẠCH CẦN CẤP CỨU

Chồng tôi bị bệnh tim. Bác sĩ cho tôi biết các biểu hiện cảnh báo bệnh tim mạch cần cấp cứu là gì? Xin bác sĩ cho biết cách phát hiện và đối phó khi gặp tình huống đó như thế nào? (Bà Nguyễn Thị Loan, 55 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

ĐAU NGỰC CÓ PHẢI LÀ BỆNH TIM MẠCH?

Tôi hay bị hồi hộp đánh trống ngực, đó có phải là bị bệnh tim mạch không? Xin cho biết những biểu hiện thường gặp của bệnh tim mạch? (Bác Nguyễn Mạnh Hùng, 56 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)