TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

THÔNG BÁO Mời báo giá thẩm định giá, thẩm tra kế hoạch thuê cho gói thầu “Thuê phần mềm quản lý thông tin bệnh viện(HIS) tại trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch Tư vấn đấu thầu.
Hiện nay, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E đang có nhu cầu thuê dịch vụ thẩm định giá và thẩm tra kế hoạch thuê cho gói thầu “Thuê phần mềm quản lý thông tin bệnh viện(HIS) tại trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E. Trung tâm Tim mạch kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ có quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện, tư cách pháp nhân, uy tín, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, thẩm tra kế hoạch gói thầu nêu trên gửi hồ sơ chào giá theo các thông tin chi tiết sau:
1. Hồ sơ chào giá: - 01 báo giá có đầy đủ: chữ ký, con dấu đại diện pháp nhân, thời hạn hiệu lực của báo giá và mức thuế GTGT.
2. Thời gian tiếp nhận: Trước ngày 11 tháng 01 năm 2024
3. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: - Phòng CNTT 606, nhà H – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E.
- Địa chỉ : Số 87-89 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7480362
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E rất mong nhận được sự tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng./.
https://docs.google.com/document/d/1QHf8x3vyGiPfToSCwPPNBCwR2-__u81Z/edit?usp=drive_link&ouid=117156135277962432722&rtpof=true&sd=true

 
Bài viết khác