TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

THƯ MỜI BÁO GIÁ DUNG DỊCH BẢO QUẢN TẠNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH 2024 - 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch năm 2024 – 2025

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E

- Địa chỉ: 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+Dược sỹ: Đặng Thị Thu Hiền

+ Chức vụ: Nhân viên Bộ phận Dược Trung tâm Tim mạch

+ Số điện thoại: 0981349727 + Email: [email protected]

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản giấy báo giá trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tại địa chỉ:DS Hiền (số điện thoại: 0981349727), Phòng 6.09 Nhà H, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội - Hoặc nhận bản scan màu qua Email: [email protected]

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31/10/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch năm 2024 – 2025 cụ thể tại bảng sau:

 

STT Tên mặt hàng Yêu cầu tính năng kỹ thuật Số lượng dự kiến Kế hoạch năm 2024 –2025 Đơn vị tính

1 Dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch Dùng bảo vệ, bảo quản và lưu trữ nội tạng phục vụ cấy ghép, phẫu thuật (Thể tích đóng gói tối đa: Chai/Lọ/Ống/ Túi không quá 1000mL) 2.575 (Quy ra Túi 1 000 mL) mL

 

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch năm 2024 - 2025:

- Địa điểm cung cấp: Kho dược (phòng 6.15) nhà H, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch năm 2024 – 2025: Theo quy định của Nhà sản xuất;

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- 3 - 5 ngày kể từ ngày đặt hàng;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: không.

5. Thanh toán: theo thực tế hàng giao nhận

6. Các thông tin khác:

- Tình trạng hàng hóa: lô sản xuất mới nhất;

- Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Các đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá kèm theo tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

- Mẫu báo giá: Theo đúng mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập./.

- Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E rất mong nhận được báo giá, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp dung dịch bảo quản tạng dùng trong phẫu thuật tim mạch

Trân trọng cảm ơn./.

Bài viết khác