TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT, BÔNG BĂNG GẠC

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, bông băng gạc phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm. Danh mục theo Phụ lục 1, 2 đính kèm.
Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vui lòng báo giá theo mẫu (file đính kèm)
 Đối với mặt hàng đã có kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng tính đến 10/10/2022 được đang tải trên webside: https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn, cung cấp đường link vào mục ghi chú hoặc bản photo ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin kết quả trúng thầu.
Đối với mặt hàng chưa có kết quả trúng thầu hoặc đã có nhưng giá chào cao hơn, vui lòng cung cấp thêm các tài liệu sau:
  • Báo giá của ít nhất 2 đơn vị cung cấp khác (nếu có)
  • Quyết định hoặc thông báo trúng thầu hoặc hợp đồng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế còn hiệu lực (nếu có)
  • Hóa đơn bán hàng cho các cơ sở y tế (nếu có)
  • Giấy phép lưu hành (nếu có)
Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ ngày 10/10/2022
Địa chỉ nhận báo giá: DS Hiền (điện thoại: 098 134 9727), Bộ phận Dược,
Phòng 6.09 Nhà H, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Có file thông báo đính kèm: 
https://drive.google.com/file/d/1dObbpRRkELzKqYn11n5HZkatbbYwFr2C/view?usp=sharing
Bài viết khác