TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

Thư mời chào giá Thuốc

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung lần 1 năm 2023 các thuốc theo danh mục dưới đây.
Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vui lòng báo giá theo mẫu đính kèm.
Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ ngày 12/6/2023
Địa chỉ nhận báo giá: DS Hiền (điện thoại: 098 134 9727), Bộ phận Dược, Phòng 6.09 Nhà H, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Xin trân trọng cảm ơn.

https://drive.google.com/file/d/1DwfQJrFn--j-b2Np84Hl4NipeLLNsbpA/view?usp=drive_link
Bài viết khác