TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

Thư mời chào giá cho thuê server (12 tháng) tại Trung Tâm Tim mạch

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
 
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuê server chạy phần mềm quản lý BV (nội trú - HIS) với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E
- Địa chỉ: Nhà H - Bệnh viện E, Số 89 Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị Thu Nhài, SĐT: 0973263265.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 606, nhà H, Số 89 Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 08 năm 2023 đến trước 17h ngày 15 tháng 08 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
  1. Chi tiết các danh mục dịch vụ như bản dưới đây:
 
STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính Đia điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1 Thuê server chạy phần mềm quản lý BV (nội trú - HIS) Thuê server chạy phần mềm quản lý BV (nội trú - HIS) 12 Tháng Trung tâm Tim mạch 12 tháng
  1. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chậm nhất 90 ngày kể từ khi có biên bản nghiệm thu, thanh lý và hoàn thành thủ tục tài chính liên quan.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.
Bài viết khác